ยินดีต้อนรับ

...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรม จริยธรรม คืออะไร
      คุณธรรมเป็นสภาวะความรู้สึกในใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง 
      จริยธรรม เป็นพฤติธรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต่องตามกฏเกณฑ์
      ดั้งนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงฃีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะสามารถที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได่อย่างมีความสุข  การปลูกฝ้งคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล

1 ความคิดเห็น:

  1. อาจารย์เยา.....คิดถึง....... อาจารย์จำยัยพิดได้ป่าววววว

    ตอบลบ